Nov 10, 2011

Tips om massasje i utlandet


Mange fristes til å prøve massasje i en eller annen form når de er på ferie.

For noen er det første gang, for andre kan det være at de benytter seg jevnlig av massasje hjemme i Norge. Veldig mange benytter seg av strandmassasje mens noen prøver massasje- klinikker i ulike varianter. Det er et utall av massasjeformer, med ulike navn og betegnelser. Klassisk massasje/svensk massasje kan f. eks være alt fra det vi i Norge kaller klassisk- til erotisk massasje.
Så noen blir nok litt overrasket i løpet av behandlingen. Noen massasjeformer kan være ganske tøffe og egner seg bare for de som er helt friske, mens andre er rene aromabehandlinger. I utgangspunktet vil de som ikke har spesielle plager eller medisinske hensyn å ta, tåle de fleste behandlinger og former for massasje. Men også denne gruppen kan oppleve at behandlingen ikke er hva de tror på forhånd, og kan ofte ikke sammenlignes med hvordan massasje utføres i Norge. Nedenfor finner du noen råd og tips om hva du bør være litt oppmerksom på når du vurderer en behandling utenfor landets grenser.


Språkvansker

Et godt tips kan være å forhøre seg litt på forhånd med både de som utfører massasjen , og kanskje noen som har prøvd den. ”Meny” over type og varighet på massasjen finnes noen steder, hvis en forstår språket, og kan gi noe veiledning. Men for den som ikke er vant til ord og uttrykk som benyttes innenfor massasje, kan dette virke ganske ”gresk”. Massøren kan i mange tilfeller også dårlig engelsk. Det kan da, før behandlingen begynner, være viktig å bruke tegn - og kroppsspråk for å illustrere ”vondter” og hvordan en vil ha massasjen utført.

 

Allergi/solbrenthet
Noen har sensitiv hud og kan få utslett eller allergiske reaksjoner ved bruk av enkelte krem - eller oljesammensetninger.
Vet man om dette, bør en på forhånd forhøre seg om oljen som brukes er allergitestet. Synd å få ødelagt en solferie pga en krem. Det anbefales heller ikke å få massasje på solbrent hud, vent da heller en dag.

 

Hygiene

Hygienen kan variere fra land til land og fra sted til sted. Hud – sensible personer bør være på vakt her. Skitne håndklær og mangel av på vann på stedet er et dårlig tegn. Bakteriefloraen er helt annerledes enn i Norge, og har en sår, åpne eller er i ferd med å gro,skal de ikke masseres.

 

Varighet og pris
De fleste massører opererer med flere behandlinger av ulik varighet og prisnivå. Et godt råd kan være å forsøke en behandling som ikke er for lang og som ikke koster for mye. I løpet av den første behandlingen vil en danne seg et inntrykk av hva en kan forvente seg av massøren. Er behandlingen bra, så er det jo bare å bestille en med lengre varighet neste gang.

 

Forsikring og skader
I Norge har alle medlemmer i Norges Massasjeforbund en forsikring som dekker eventuelle skader på kunder. Massørene er skolert innen anatomi, fysiologi og patologi, og vet hva de kan gjøre, og hva de ikke skal gjøre. Denne bakgrunnen kan en ikke alltid regne med at massører i utlandet har. Rådet er derfor å unngå de mest halsbrekkende tøyninger, strekninger og kiropraktiske grep. Mange thailandske massører elsker f.eks å nappe fingre og tær litt ut av posisjon. Det går som regel bra, men de er neppe i stand til å få leddet på plass hvis det først kommer mye ut av
posisjon, noe som både er smertefullt og krever assistanse av lege.

 

Du må ikke benytte
massasje hvis du har: Feber, infeksjoner, infiserte sår, akutte betennelser, hudsykdommer og er disponert
for blodpropp. Ved graviditet skal det også utvises forsiktighet, ikke massasje av mage og buk.

 

Denne artikkelen er ment å gi nyttige råd om hvordan en kan unngå å få en ubehagelig opplevelse av
massasje. Massasje skal jo gi både velvære god helse. Enjoy !!